Xi Jinping Taiwan heyetiyle g?rü?tü

?in Komünist Partisi Merkez Komite Genel Sekreteri Xi Jinping, Kuomingtang Partisi eski ba?kan? Lian Zhan ve beraberindeki heyetle bugün Beijing'de bir araya geldi.

Chicago ?ehri yat?r?m i?in ?in'e heyet g?nderdi

Chicago Belediye Ba?kan? Rahm Emanue, forumda yapt??? konu?mada, ?in ile ABD aras?nda baz? ?at??malar bulunmas?na ra?men, i?birli?inin daha fazla f?rsat getirmesinin ka??n?lmaz oldu?unu belirtti.

?in: Trump'un ba?latt??? ticaret sava?? ne me?ru ne de adil
-?in2018/07/19 17:13:43July 19 2018 17:19:57

?in: Trump'un ba?latt??? ticaret sava?? ne me?ru ne de adil

?in'in Washington Büyükel?isi Cui Tiankai, ABD Ba?kan? Donald Trump'un ba?latt??? ticaret sava??n?n ne me?ru ne de adil oldu?unu s?yledi.

?inli ?ark?c?, Türkiye'nin “Fahri Turizm El?isi” oldu
-?in2018/07/19 14:59:56July 19 2018 17:19:57

?inli ?ark?c?, Türkiye'nin “Fahri Turizm El?isi” oldu

Beijing Büyükel?isi Abdülkadir Emin ?nen, “Seni romantik Türkiye'ye g?türmek istiyorum” ?ark?s?yla popüler olan ?inli ?ark?c? Xiao Zhang'? (Zhang Chi) “Fahri Turizm El?isi” ilan etti.

Avrupa Konseyi'nden OHAL a??klamas?
-Dünya2018/07/19 14:59:29July 19 2018 17:19:57

Avrupa Konseyi'nden OHAL a??klamas?

Avrupa Konseyi'nden yap?lan a??klamada, "OHAL süresinin tekrar uzat?lmamas?ndan ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz." denildi.

Xi Jinping, Ortado?u ve Afrika gezisine ba?l?yor
-?in2018/07/19 14:55:13July 19 2018 17:19:57

Xi Jinping, Ortado?u ve Afrika gezisine ba?l?yor

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping, Ortado?u ve Afrika ülkelerine yapaca?? ziyaretler i?in bugün Beijing'den ayr?ld?.

“Daha elveri?li bir ticari giri?imcilik ortam? olu?turaca??z”
-?in2018/07/19 11:57:45July 19 2018 17:19:57

“Daha elveri?li bir ticari giri?imcilik ortam? olu?turaca??z”

?in Ba?bakan? Li Keqiang, daha adil rekabete dayal? ve elveri?li bir ticari giri?imcilik ortam? olu?turarak, piyasadaki mevcut sorunlar?n ??zülmesi i?in ?abalar? art?racaklar?n? belirtti.

?in'den sermaye ak?m? istikrarl?
-?in2018/07/19 11:43:05July 19 2018 17:19:57

?in'den sermaye ak?m? istikrarl?

?in'den s?n?r ?tesi sermaye ak?m?n?n y?l?n ilk yar?s?nda istikrar?n? sürdürdü?ü bildirildi.

ABD'den ithal uranyum ürünlerine soru?turma
-?in2018/07/19 11:22:09July 19 2018 17:19:57

ABD'den ithal uranyum ürünlerine soru?turma

ABD Ticaret Bakanl???'ndan dün yap?lan a??klamada uranyum ithalat?n?n ulusal güvenli?e zarar verip vermedi?ine karar vermek i?in 232. Madde kapsam?nda soru?turma ba?lat?ld??? bildirildi.

?pek Yolu madencileri Urum?i'de i?birli?ini g?rü?tü
-?in2018/07/19 11:01:22July 19 2018 17:19:57

?pek Yolu madencileri Urum?i'de i?birli?ini g?rü?tü

?pek Yolu Madencilik ??birli?i Toplant?s? dün Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nin merkezi Urum?i'de yap?ld?.

“BRICS Medya Forumu ?rgüt üyelerinin ileti?imini gü?lendiriyor”
-Dünya2018/07/19 10:56:06July 19 2018 17:19:57

“BRICS Medya Forumu ?rgüt üyelerinin ileti?imini gü?lendiriyor”

3. BRICS Medya Forumu, Güney Afrika'n?n Cape Town kentinde dün ba?lad?.

AB, ?elik sekt?rüne y?nelik ge?ici koruma tedbirleri ald?
-Dünya2018/07/19 10:48:08July 19 2018 17:19:57

AB, ?elik sekt?rüne y?nelik ge?ici koruma tedbirleri ald?

AB, ABD'nin k?s?tlamalar?na kar??l?k olarak ek vergi al?nacak ?elik ürünlerinin ge?ici listesini a??klad?.

Twitter'dan büyük temizlik
-Dünya2018/07/19 10:45:28July 19 2018 17:19:57

Twitter'dan büyük temizlik

Sosyal medya uygulamas? Twitter, sahte ve bot hesaplar, dezenformasyon ve di?er k?tü niyetli kullan?m giri?imlerine kar?? mücadeleyi artt?rd?.

?inli yetkili: Beijing'in kar?? tedbirleri gerekli ve adil
-?in2018/07/19 10:23:37July 19 2018 17:19:57

?inli yetkili: Beijing'in kar?? tedbirleri gerekli ve adil

?in Ticaret Bakanl??? yetkilisi, ABD'nin ?in'den ithal edilen demir, ?elik ve alüminyum ürünlerine y?nelik 232. Madde kapsam?ndaki soru?turmas?na Beijing'in kar??l?k vermesinin gerekli ve adil oldu?unu a??klad?.

Kamu kurumlar?nda sigaray? yasaklad?lar
-Dünya2018/07/19 10:21:37July 19 2018 17:19:57

Kamu kurumlar?nda sigaray? yasaklad?lar

Japonya'da kamu kurulu?lar?nda sigara yasa??n? ?ng?ren yasa onayland?.

AB'den Google'a rekor ceza
-Dünya2018/07/19 10:17:49July 19 2018 17:19:57

AB'den Google'a rekor ceza

AB, Android i?letim sisteminde piyasa hakimiyetini k?tüye kulland??? gerek?esiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezas? verdi.

Trump, Putin ile yapt??? zirveyi savundu
-Dünya2018/07/19 09:42:19July 19 2018 17:19:57

Trump, Putin ile yapt??? zirveyi savundu

ABD Ba?kan? Donald Trump, Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile yapt??? zirveyi savunarak, g?rü?meyi ele?tirenleri Putin ile iyi ge?inmesini istemeyen "dü?manlar" olarak nitelendirdi.

daha fazla >> China TV

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Endonezya’daki panda evi büyük ilgi g?rüyor

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
七里塘乡 共富新村 东皇镇 兴安路裕德里 丘北 津塘路民族园 二泉紫园 小王庄大街 马场壕乡 经华路 滨江中心站 唐宫路街道
姜沅 昌平二中 瓦钵梁子乡 建新北区第一社区 啊扎 彭越浦 黄岩中医院 东卡林场 小韩庄村 六组 长阳农场二队 徐州市复兴南路小学
坡结乡 东石桥村 巫屋寨 莲花山乡 东二条街 西蜀阜 桔子洲街道 安南宫 土楼村 景芳二区 承德县 蒙山 二仙桥
http://www.123nbagame.com http://www.ajmd.cc http://www.ajmd.cc http://www.nairjx.com.cn http://www.meilekong.com http://www.babesfromrussia.com http://www.pujiangshuijing.com http://www.liuhefc.cn http://www.123nbagame.com http://www.1rockwills.com http://www.xinao889.com http://www.lsjaa.com